8 thoughts on “Phát hiện hình vẽ mèo bí ẩn có niên đại 2000 năm | VTC14

  1. Bọn nó lm kiểu j mà vẽ trên sườn núi mà nó tồn tại lâu v đc nhờ mà vẽ còn xấu nx thg vẽ đam mê nhưng ko có tài r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *