Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng xăng dầu (Oil spill response at jetty)Cảng xăng dầu là một trong những điểm nguy cơ cao nhất liên quan tới sự cố tràn dầu tại các tỉnh thành phố. Vì vậy, hệ thống phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng ứng phó phải có tính thực tiễn, đồng bộ và được vận dụng một cách thành thục. Lực lượng ứng phó chuyên nghiệp của các trung tâm ứng phó sự cố môi trường trực thuộc Công ty Cổ phần SOS Môi Trường được huấn luyện bài bản với các tình huống đa dạng và khả năng phối hợp cao giữa các thành viên, đảm bảo khả năng sẵn sàng trong quá trình thường trực ứng phó tại các cảng, cơ sở, dự án.
Liên hệ chi tiết: tung@sosmoitruong.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *