Phước ai nấy hưởng nghiệp ai nấy mang – Nghe để giác ngộ đời bớt khổ | #Phật Giáo Tâm LinhPhước ai nấy hưởng nghiệp ai nấy mang – Nghe để giác ngộ đời bớt khổ | #Phật Giáo Tâm Linh

Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận, đó chính là sự vô thường.

Vô thường là sự vĩnh hằng của thế gian, biến đổi là điều thường trực của vạn vật. Nhân sinh cũng lại như thế, thời gian như nước chảy qua cầu, được mất vô định, họa phúc vô căn, vật đổi sao dời, hết thảy đều không ngừng biến hóa. Thế gian dẫu đẹp con người cũng chẳng thể gắn bó được bền lâu, đến và đi là tùy duyên phận.

Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp vô số, việc có vô vàn. Nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận, đó chính là sự vô thường của thế gian.

Đừng tiếc LIKE và ĐĂNG KÝ kênh theo dõi video mới nhất trên kênh PHẬT GIÁO TÂM LINH nhé!.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

15 thoughts on “Phước ai nấy hưởng nghiệp ai nấy mang – Nghe để giác ngộ đời bớt khổ | #Phật Giáo Tâm Linh

  1. Cân bằng kết quả những dòng pháp nói lên những sự kiện và xử án quá là tuyệt vời trên cả tuyệt vời

  2. Bài pháp quá Hay quá ý nghĩa quá tuyệt vời Con xin thành kính tri ân lời giáo huấn của ngài nam mô Phật nam mô phát năm một tầng 51 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  3. nam mô Thập Phương thường chủ Tam Bảo Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cho con xin sám hối tội lỗi từ vô lượng kiếp đến nay sám hối mười phương phật cho con sám hối mỗi phương pháp cho con sám hối mỗi Phương tăng

  4. Tham mà chi sưng mà chi bèo mi Bọt Nước chẳng ra gì sau đường Danh Lợi phổi hai tay trắng mũi lắp ân tình một nấm mồ xanh chẳng có gì là lâu dài cả Đó là vô thường

  5. Đã mang lấy nghiệp vào thân thể chất lẫn Trời gần trời xa Thiện căn ở tại lòng ta chứ chữ răng kia mới bằng ba chữ Tài

  6. Cho con sám hối tội từ vô thị kiếp đến nay đã tạo bao lầm mê tội lỗi này nhờ được Phật chỉ giáo giống con biết được sự lỗi lầm đáng tiếc đại vô thượng Giác đã ăn lễ quy sám hối nam mô Phật nam mô Bồ Tát Nam mô tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  7. 🌷🌷🌷🌷 kinh nguyện với những đóa hoa tươi thắm lên cũng nhường ngôi Tam bảo cúng dường Chư Phật khắp mười phương các nghiệm tất cả Bồ Tát An Văn Khánh hiện nam mô cũng như ảnh Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  8. Lời nhân quả Thiện Ác Thật là hay trực tiếp với đúng vị như lời kinh nhân quả đã nói vượt ai nấy hưởng đó là Luân lý đạo đức tôi tùy hưởng anh Tú Anh Hưởng không có thể onto tôi hưởng không có điều đó xảy ra được cho nên khi ăn khổ đau thì anh nhận lấy tôi khổ đau anh cũng nhận nhận được nghỉ cho tôi đó là chân lý

  9. Vậy Phước ai nấy hưởng nghiệp ai nấy mang Đó là một sự thật đi giữa nhân gian không phiền lụy đó là sự thật bởi vì ai tube thì nên hưởng Ai ăn thì mẹ nó đạo lý là như vậy thôi Nam Mô A Di Đà Phật

  10. , Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật Nam mô đương Lai Hạ sanh Di lặc Nam mô Đại Trí Văn thù sư lợi bồ tát Nam mô Đại Hạnh phổ Hiền bồ tát Nam mô hộ pháp chữ tôn bồ tát Nam mô linh thiêng Hội thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *