Phương pháp hãm , thúc cây mai tết bị trổ bông sớm , trổ bông trễ , tưới nước , bón canxi boPhương pháp hãm , thúc cây mai tết bị trổ bông sớm , trổ bông trễ , tưới nước , bón canxi bo.
Việc hãm và thúc cây mai khi nào đúng tiến độ phát triển của búp hoa theo ngày thì mình sẽ trả cây về với môi trường bình thường , tiêu chí canh như sau : ngày 23 al thì phải 50% số lượng nụ bung vỏ lụa , ngày 28 thì cây phải nở vài ba bông , ngày mùng 1 tết phải nở trên 50% số lượng búp bông . Trường hợp cây k đem vô mát đc do cây trồng đất hoặc cây quá lớn thì các bạn sử dụng lưới lan 2 lớp che trên và bao quanh cây , trường hợp sử dụng nước 80 độ thì nên áp dụng lúc không khí lạnh là tốt nhất . Liều dùng urê để hãm là 1 gam cho 1 lít nước tưới gốc

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

18 thoughts on “Phương pháp hãm , thúc cây mai tết bị trổ bông sớm , trổ bông trễ , tưới nước , bón canxi bo

  1. Việc hãm và thúc cây mai khi nào đúng tiến độ phát triển của búp hoa theo ngày thì mình sẽ trả cây về với môi trường bình thường , tiêu chí canh như sau : ngày 23 al thì phải 50% số lượng nụ bung vỏ lụa , ngày 28 thì cây phải nở vài ba bông , ngày mùng 1 tết phải nở trên 50% số lượng búp bông . Trường hợp cây k đem vô mát đc do cây trồng đất hoặc cây quá lớn thì các bạn sử dụng lưới lan 2 lớp che trên và bao quanh cây , trường hợp sử dụng nước 80 độ thì nên áp dụng lúc không khí lạnh là tốt nhất . Liều dùng urê để hãm là 1 gam cho 1 lít nước tưới gốc

  2. Bạn làm video rất hay chia sẽ rất hữu ích cho ae ko biết chơi mai học hỏi…..bạn bạn làm video nấu nước sôi 80 độ phun lên nụ mai để kích nụ đi bạn…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *