Phương Tiện Độ Sanh | TT Thích Nguyên Tạng giảngPHƯƠNG TIỆN ĐỘ SANH

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Thứ Sáu, 31/7/2020 (mùng 11/6/Canh Tý)

Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài.

Bài kệ thứ 40

Thật tế lý địa,
Bất thọ nhất trần
Vạn hạnh môn trung
Bất xã nhất pháp.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)

Trên lí lẽ chân thật,
Một hạt bụi không dính,
Trong phương tiện độ sinh,
Không bỏ pháp môn nào.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

4 thoughts on “Phương Tiện Độ Sanh | TT Thích Nguyên Tạng giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *