PMTV 22 Nov 2010: The Power of FaithfulnessPhụ đề tiếng Việt được đặt ở chế độ tự động hiển thị. Trong trường hợp bạn không xem được phụ đề tiếng Việt, vui lòng click vào menu [CC]. Chức năng này chỉ có thể thực hiện trong trường hợp video clip đã có phụ đề.
—–o0o—–
In this week’s episode Paul talks about the power of how intensity and consistency of purpose can make a big difference in our lives.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *