10 thoughts on “PT LQC Tuần 03

 1. thưa cô em có thắc mắc về bài tập về bước 5 khi thay nhân tố số lượng đề tính mức độ ảnh hưởng ạ. khi thay số lượng thì là 12500.10- 10000.10 chứ ạ

 2. Em nhận được bài giảng rồi ạ
  Sv: Nguyễn Thị Ngọc Chi
  Msv: 82381
  Nhóm N06
  Gv: Lương Thị Kim Dung

 3. Em nhận được bài giảng rồi ạ. Em cảm ơn cô
  Họ và tên : Bùi Thị Hà Thu
  Mã sinh viên: 73107
  Nhóm lớp: N04
  Giảng viên: Nguyễn Bích Ngọc

 4. Em nhận được tài liệu rồi ạ

  Sinh viên : Nguyễn Hải Nam

  Mã sv:74585
  Nhóm :N01
  Giảng viên: Nguyễn Bích Ngọc

 5. Em nhận được tài liệu rồi ạ
  Sinh viên : Nguyễn Thị Huyền Trang
  Mã sv:74853
  Nhóm :N02
  Giảng viên: Nguyễn Bích Ngọc

 6. Em đã nhận được bài giảng
  rồi ạ. em cảm ơn cô
  Sv : Phạm Ngọc Anh
  Mã sv: 82201
  LỚP: N02 cô Trương Thị Như Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *