4 thoughts on “PUH36. ĐỪNG MƯỢN DANH KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH TRÁO LỊCH SỬ!

  1. LỢN DẠY TRÂU GẶM CỎ. Tầm nhìn từ bếp đến WC nhưng thích bàn chuyện thiên đình. Ôi, có ở đâu như đất nước tôi…

  2. Cảm ơn đại tá Nguyễn Minh Tâm cho CĐM hiểu thêm về lịch sử VN.
    Rất mong nhiều người hiểu biết về lịch sử VN lên tiếng để phản bác lại những kẻ xét lại, viết lại lịch sử VN nói chung. Tố cáo và chỉ rõ âm mưu lật sử của Phan Huy Lê nói riêng.
    Cảm ơn chủ kênh YouTube, chúc kênh ngày càng phát triển.

  3. đại tá nguyễn minh tâm là tháng nào có chuyen môn sâu và học vì cao về su học không ?
    Neu không phải thi im mồm đi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *