Quản lý Chi tiêu cá nhân bằng Excel (VBA) – Cash Management by Excel (VBA)Đây là file Excel mình làm dựa trên Excel 2010 cơ bản không addin, tất cả đều được xây dựng trên các module tham khảo trên mạng. Mình không phải tác giả …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *