4 thoughts on “Quảng cáo nước tăng lực Muay Thái – ThaicomGroup (20s)

  1. Mình đã uống muay thái rất ngon mặc dù trước kia mình uống bò húc và bây giờ mình chuyển sang muay thái luôn các bạn hãy dùng thử coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *