9 thoughts on “QUY TRÌNH TRẢ GÓP TẠI SHOP

  1. Cho mình hỏi ở fPt cho cầm ra xem luon hả bạn, chứ ở tgdd k dc gỡ ra , mình có xem clip ở fpt quét mã qr gì đấy dc giảm 5% còn áp dg k, mình dg định mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *