3 thoughts on “Quyết toán TNCN năm 2020 – Một số nội dung lưu ý cho QTT NCN năm 2020

  1. iCanhan bản 3.0.2 bị lỗi không thể kê khai trực tuyến được
    Nhấn nút Hoàn thành kê khai thì không có tác dụng gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *