Ra mắt GenCareer – Ứng dụng hỗ trợ hoạt động tuyển dụng của Generali Việt Nam… Generali Việt Nam đã được ra mắt và đưa vào sử dụng vào ngày 01/11/2019. ——————————- CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENERALI VIỆT NAM …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *