8 thoughts on “Ra mắt Ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới!

  1. Ôi, hịn thế, màn hình Dark Mode ấn tượng ghê. Kiểu này update luôn mới được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *