9 thoughts on “Sà lan chở công siêu khủng 250 TEU

  1. Nếu có dịp bạn làm video flycam Long Xuyên về đêm đi bạn, minh mới chạy ngang Long Xuyên có đi qua khúc cầu Hoàng Diệu với cầu Duy Tân thấy trang trí đèn dưới dạ cầu nhìn thấy đẹp lắm

  2. Sà lan khủng quá anh, hôm nào nếu được anh quay 1 video flycam Long Xuyên về đêm đi anh giờ cầu Hoàng Diệu và cầu Duy Tân lên đèn nhìn lung linh lắm anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *