20 thoughts on “SĂN BIỂN BẮT ỐC MÓNG TAY, BẠCH TUỘC, SAM, CUA , GHẸ, TÔM TÍCH

  1. Em nghĩ dùng muối pha với nồng độ đặc thì sẽ phun dễ vào hang của nó hơn là nguyên hạt thế này và lúc phun cũng ko bị tắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *