Sàn kế toán đào tạo Online qua Zoom sử dụng phần mềm kế toán Misa buổi 1+ Hướng dẫn tải chương trình về cài đặt
+ Hướng dẫn tạo bộ số liệu trên phần mềm kế toán Misa
+ Hướng dẫn xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa vật tư
Buổi 2: Sẽ bao gồm các nội dung hướng dẫn cập nhật chứng từ ngân hàng, thu,chi trên phần mềm Misa
Chương trình đào tạo sử dụng phần mềm kế toán Misa được thực hiện hoàn toàn miễn phí bởi Sàn kế toán
Để tham gia các khóa học miễn phí mời tham khảo tại Link:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *