9 thoughts on “Sẽ Thế Nào Nếu Bạn Bị Nhiễm Tất Cả Loại Bệnh Trên Thế Giới?

  1. Ăn thì không đườc ăn mà nó rơi thì vi khuẩn và trong cơ thể , hạm chí là virus Corona nửa đó !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *