11 thoughts on “show tài khoản 2 tỷ VND chứng khoán ( để mọi người tham khảo )

  1. Là học trò của a e hiểu vì sao a chưa giải ngân trong giai đoạn này,đường dài mới biết ngựa hay mà

  2. Ai không nhiều kinh nghiệm để tk lãi như mục tiêu Thạnh đề ra , mọi người có thể nhờ Thạnh quản lí tk rất đáng tin cậy .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *