Sinh viên Khóa: 1 – Đại học edX – Nguyễn Hồng Phong – Bài tập số:1 – Môn: Kinh tế vi môSinh viên Đại học edX: Nguyễn Hồng Phong
+ MSV: CUV019HP23 – Khoá: 3 – Ngành:Cntt
+ Hoàn thành bài tập số 3 Môn Kinh tế vi mô
+ Chủ đề của bài tập: Quay video chương 1
+ Giảng viên hướng dẫn: Cô Ngọc Nguyễn
+ Link bài viết luận:……………………………………
+ Chia sẻ nội dung khác:……………………………
+ Thông tin người hoàn thành:
Đại học edX – Làm trước học sau Website: Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *