Sinh viên Khóa 3 Đại học edX – NGUYỄN MINH THƯ – Bài tập số 3 Môn Tâm lý họcSinh viên Đại học edX:
MSSV: EDXK3022 Khoá: 3 – Ngành: TMĐT
Hoàn thành bài tập số 3 Môn TÂM LÝ HỌC
Chủ đề của bài tập: Tại sao con người phải sinh ra chính mình
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hùng
Thông tin người hoàn thành:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *