Sinh viên Khóa:1 – Nguyễn Hồng Phong – Đại học edX – Bài tập tổng kết – Môn: Landing pageSinh viên Đại học edX: Nguyễn Hồng Phong
MSV: CUV019HP23. Khoá:1 – Ngành: CNTT
Hoàn thành bài tập tổng kết Môn: Landing page
Chủ đề của bài tập: Nội dung đã học
Giảng viên hướng dẫn: thầy Đoàn Hoàng Anh
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *