Sinh viên Khóa:2 – Đại học edX – Họ và Tên:Nguyễn Duy Khánh – Bài tập số:4 Môn:văn hoá edXSinh viên Đại học edX: (Họ và Tên)Nguyễn Duy Khánh
MSV:CUV020HP11 Khoá:2 – Ngành:QLMKT
Hoàn thành bài tập số:4 Môn:văn hoá edX
Chủ đề của bài tập:phẩm đức của người thành công và hạnh phúc
Giảng viên hướng dẫn:Nguyễn Đình Hùng
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:

Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *