23 thoughts on “Số Phức (Toán 12) – Buổi 4: Cực Trị Số Phức (Đại Số + Casio) | Thầy Nguyễn Phan Tiến

  1. Chưa thấy ai dạy hay như thầy, em dùng công thức của thầy trên trường chưa tới 5s là ra, bọn bạn e ngỡ ngàng luôn thầy ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều

  2. thầy ơi cho em hỏi bài nào thì mình dùng thế bậc nhất và bài nào thì mình dùng thế lượng giác ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *