36 thoughts on “So Sánh Chất Âm Loa Bass 30, Từ Neo Và Từ Ferrite

  1. A cho e hỏi nhờ tí loa e 4 tấc côn 100 tư 220 e thay gân xong mở loa lên nó kêu cạnh cạch a côn nó kg cọ là vì lí do gì vậy

  2. ANH TAI OI EM MUON ANH DUNG CHO E DOI LOA KARAOKE GD CHAT LUONG ,MA GIA HOP LY ANH GUP EM NHE, GIA BAO NHIU ,PHONG EM 3O M, CAM ON ANH

  3. Loa neo nghe sang hơn hoàn toan.tuy tiếng bass ko to bằng những nghe chắc hơn. Loa kia dc tiếng bass to nhưng keu Bùng bùng.

  4. Nếo.từ.neo..của.tầu.khựa..thì.chỉ.đáng.1/2..giá.từ.lam.châm..thôi..vì.làm..đểu..1cuôn.dây..do.lam.châm..óc..ko.đảo.từ..đấy.là(sáng.tạo)kiểu.tầu..dây.quấn..lam.châm..bớt.đi.1nưa..xo.với..hàng.mỹ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *