8 thoughts on “So sánh hình ảnh Flycam XK X1S – XK X1 ngày – đêm

  1. thực sự đc cái gimbal đỡ rung hơn xíu chứ hình ảnh thua bugs5. chưa nói đến f11pro hay bugs 4 bugs5 pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *