8 thoughts on “Sốc với lãi suất ngân hàng tháng 11/2020 mới nhất

  1. Hầu hết các ngân hàng đều giảm lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm, mua vàng lời nhiều hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *