2 thoughts on “Sơn Dương (Tuyên Quang): Tranh chấp đất nghĩa trang – cần câu trả lời từ cơ quan chức năng

  1. Tuyên Quang cái gì cũng đi đầu mà. Cô bé cát Linh nói k sai . Mình chỉ mong làm sao có nhiều cty nc ngoài về xây dựng ở TQ để các bạn trẻ k phải xa nhà đi ra các tỉnh khác làm ăn . Chứ cứ đụng làm gì cái là có các quan đến cưỡng chế rồi bao giờ tq mới đi lên dc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *