Sống chánh niệm và hộ trị các căn – Kinh Pháp Cú 3 – Phẩm Song Yếu – 7-10-19-20 – SC. Giác Lệ Hiếu75. Sống chánh niệm và hộ trị các căn – Kinh Pháp Cú 3 – Phẩm Song Yếu – Câu 7-8-9-10-19-20 – SC. Giác Lệ Hiếu

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #KinhPhapCu #PhapCu #PhamSongYeu #ChanhNiem

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *