14 thoughts on “Sống Đúng Sống Đẹp – Thứ Năm Tuần Thánh – Tấm Bánh Bẻ Ra – 01/04/2021

  1. Con bị vôi 3 đốt sống cổ và đau vai gáy và gối chân tay và tê bì chân tay và đau lưng con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương sót chúa và mẹ chữa lành bệnh cho con. Lại chúa giê su con tín thác vào chúa Amen

  2. Chia sẽ bí quyết cho các bạn, khi bạn cảm thấy trên lưng bạn nặng tới mức không gánh nổi. Hãy nhìn lên bầu trời và nói " Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa vô cùng" ( 2 lần). Thánh giá của bạn sẽ nhẹ lại. Đây là mầu nhiệm Đức Tin, ai Tin sẽ được. AMEN. 19:19

  3. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an, sức khỏe và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa cho Cha Giuse Trần Đình Long. Amen

  4. Lạy chúa con xin cảm tạ chúa con xin cảm ơn cha nguyện xin Thiên chúa và mẹ ma ri thương xót tha thứ mọi loi lam và ban ơn hoan cải cho chúng con và toàn thể giới amen

  5. Cha ơi mt không đến nhà thờ từ hồi anh covid xuất hiện mà đến bây giờ toà giải tội ở chỗ của con chưa mở toà giải tội,,xin cha cho biết có được rước lễ không ạ, chúng con vẫn tham dự thánh lễ ở trên mạng…mt cảm ơn cha chúng con đang thắc mắc xin cha giải đáp cho chúng con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *