43 thoughts on “Sống là phải biết Tùy Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa

 1. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏 Thầy giảng pháp rất hay và ca giọng thầy rất ấm và truyền cảm …

 2. Thưa thầy. Thầy giảng bài pháp này đúng lắm ạ con người ta sống giờ nào thì biết giờ đó ạ.con những giờ sau chưa Biết thế nào ạ

 3. Nam mô a di đà phật…thưa thầy bài pháp này hay lắm ạ… Con xin cầu chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe trẻ đẹp và hạnh phúc… Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát

 4. A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT CHO CON BO THAM SAN SI THAN KHAU Y HON THUA HON GIAN GHET GHEN LONG DO KI A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT

 5. A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT CHO CON AN CHAY NIEM PHAT TRI CHU DAI BI CON NGUYEN VE TAY PHUONG CUC LAC A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT

 6. Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 7. Muốn Niệm Phật vào định, sáu căn phải thanh tịnh, thân, khẩu, ý, mắt ,tai, lưỡi tất cả phải vào danh hiệu A DI ĐA PHẬT. Niệm theo “Niệm Phật Vo Dinh “ hoặc “Niệm Phật Vo Lương Định “ (chậm và nhanh) ở trên YouTube. Buông xã van duyên cô gắng niệm theo cho đúng thì trong tâm chi còn danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT (ĐỊNH) Niệm được Định như vậy thì Huệ sẽ phát, Định nhiều thì Huệ phát nhiều sẽ được ngửi mùi hương thơm giải thoát nhiều hay ít tuỳ theo (có lúc một tuần có lúc một tháng mùi thơm ngào ngạt) tâm thân thanh tịnh hơn Niệm Phật giỏi hơn và hai nhánh tai sẽ dai hơn.

 8. NAM MÔ A DI ĐA PHÂT ,con kính chuc thây đươc nhiều sức khỏe ,giảng pháp để phât tử hiểu nhiều trên con đường tu tâp

 9. Con vô cùng cảm ơn thầy đã giảng cho chúng con những bài pháp hay để chúng con càng ngày càng sống tốt hơn.

 10. con xin được mượn lời giải của Lão Hoà Thượng TUYÊN HOÁ cùng hạnh nguyện của con Kính đến Chư vị PHẬT và Chư vị BỒ TÁT

  xin quý Phật tử vào trang cua tôi xem kinh tụng CHÚ ĐẠI BI mỗi câu đều có lời giải ý nghĩa và dể hiểu

 11. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *