STV-Đóng BHXH bắt buộc 3 tháng, đóng thêm BHXH tự nguyện cho đủ 6 tháng để hưởng chế độ thai sản?STV – Câu hỏi của khán giả Nguyễn Thanh Hải ở Phường 6, TPST “ Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng đầy đủ các chế độ, trong đó có chế độ thai sản …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *