STV – Hội Liên hiệp Phụ nữ Sóc Trăng với nhiều hoạt động hướng về cơ sở I Phụ nữ Sóc TrăngSTV – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đa dạng hóa các hình thức và nội dung sinh hoạt, tạo ra những thay đổi tích cực …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *