Sự Báo Hiếu Theo Đạo Phật .:: Thư Gởi Người Học Phật 36 ::. BTG Bảo Đăng


Subscribe Theo Dõi Kênh Youtube:
Like Fanpage:
Trang chủ:
Email: phapamtangthuphathoc@gmail.com

Chân thành tri ân quý đạo hữu, đã nghe qua tác phẩm đọc Sách, truyện Phật giáo, do trang tangthuphathoc.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này, mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn Liên Trì, mượn nước Đại Bi tẩy trừ nghiệp chướng.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này, đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo. Mang đến sự giải thoát cho mình và cho người.

Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần Chánh Pháp, tâm Bồ Đề Kiên Cố, Phật quả chóng viên thành.

Nam mô A Di Đà Phật.

Any video issues that violate Copyright, Policy, Community Guidelines. Due to the background music in the video, if not agreed, please contact us by email: phapamtangthuphathoc@gmail.com, we will delete them.

* Thực hành giáo pháp đức Phật vào đời sống là người có trí huệ, chắc chắn được hạnh phúc. Tìm hiểu giáo pháp đức Phật để thỏa mãn kiến thức, lý luận thấp cao là rơi vào không tưởng, chẳng khác người không tắm gội mà mặc áo mới, kẻ say rượu mà luận bàn đạo lý. HT THÍCH ĐỨC NIỆM

#ThưHọcPhậtTTPH #BảoĐăngTTPH #HueTamTTPH

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

3 thoughts on “Sự Báo Hiếu Theo Đạo Phật .:: Thư Gởi Người Học Phật 36 ::. BTG Bảo Đăng

  1. Camon vaunghokenhSuoiNguonPhapBao chia se
    CONGDUCVOLUONG🙏🙏🏻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. NAMMOBONSUTHICHCAMAUNIPHAT
    NAMMOADIDAPHAT
    NAMMOQUANTHEAMCUUKHOCUUNAN🙏🙏🏻🙏🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *