3 thoughts on “Sứ hạt chiều ngày 7 tháng 4 – alo 0902296650 ( đã bán cây 1,4, cặp 2)

  1. Cho e hỏi mình dựa vào đâu để ra giá cây ạ? Cây tiền cao . cây tiền thấp ?? Dựa vao tiêu chí nào ạ?

  2. de clip1 hoac clip2….ghi so thu tu tren cay..gio giac dang..vd trong ngay..trua va toi..vd..ngay 07..04..2021..clip1 trua.co 15 cay..va combo..toi 19 gio clip2 co 15 cay va mot combo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *