"Sự thật diệt Khổ – Diệt Đế" – Đại đức Thích Quảng Tịnh giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 30/03/2021“Sự thật diệt Khổ – Diệt Đế” – Đại đức Thích Quảng Tịnh giảng lớp Bát Chánh Đạo nâng cao khóa 6 tại Thiền đường chùa Giác Ngộ ngày 30/03/2021.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

4 thoughts on “"Sự thật diệt Khổ – Diệt Đế" – Đại đức Thích Quảng Tịnh giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 30/03/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *