28 thoughts on “SỰ THẬT LÀ GÌ_BÀI 13_KÊNH GIÁC NGỘ TÂM LINH

  1. Cảm ơn Vũ trụ đã dẫn dắt con biết tới chú và HT Viên Minh. Vừa nghe Pháp của chú và HT là con không biết sao là có cảm giác hiểu ngay và rất xúc động ạ.

  2. Con cảm ơn Chú ngàn lần không thể nói hết! Con xin Ân trên luôn gia hộ cho Chú nhiều sức khoẻ để khai sáng con đường tu học của chúng Con!

  3. Thôi kệ, lúc nào ngộ thì ngộ. Nhiều khi ngộ rồi cũng chẳng hay. Lâu lâu "Ồ" 1 cái tự nhiên thanh tịnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *