SỰ TÍCH BÀ TRIỆU – PHIM HOẠT HÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM – MIỀN CỔ TÍCH“Muốn coi lên núi mà coi Có Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng” Khi nói đến gương anh hùng liệt nữ, đến truyền thống đấu tranh xâm lược của ngoại bang, …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

26 thoughts on “SỰ TÍCH BÀ TRIỆU – PHIM HOẠT HÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM – MIỀN CỔ TÍCH

  1. Bà Triệu vừa xinh đẹp, dũng cảm mà còn yêu nước nữa chứ. Đúng là người anh hùng tuyệt vời của nước Việt Nam mà.

  2. Bà Triệu thị Trinh. Chúng ta thường gọi là B Triệu ……….khí phách của đại anh hùng…………

  3. Nếu gia cát lượng là người đánh bà Triệu số phận bà chắc củng như man vương hoạnh mạch tâm phục khẩu phục dưới trướng thực hán và xác nhập vào thục

  4. Các vị anh hùng : Hai Bà Trưng ; Bà Triệu ; Lý Tự Trọng ; Võ Thị Sáu ; TrầnBìnhTrọng ; Nguyễn Huệ ; Lê Lợi ; ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *