20 thoughts on “Suzuki Gz 150a Độ Đẹp Nhất Vịnh Bắc Bộ.

  1. việt nam sản xuất GZ 150 lỗi thời chất lượng kém sử dụng sau 1 năm hoen rỉ người già sử dụng phù hợp hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *