SV-5.1 Tạo slides và trình bày powerpoint – phần 1Tạo slide power point để báo cáo hiệu quả
2:32 các bước để thực hiện một bài viết, bài báo cáo
6:07 Các bước để làm bài báo cáo trình bày
6:45 chia sẻ kinh nghiệm làm/ tạo slide trình bày
9:07 điều quan trọng nhất khi làm slide
10:19 các điểm cần tránh khi làm slide trình bày
18:16 gợi ý hữu ích khi tạo slide (slide master – điểm quan trọng nhất khi làm slide)
24:40 gợi ý cách chỉnh bảng trong power point
28:44 hiệu chỉnh/ cải thiện câu chữ trong slide power point (bảng hiệu quảng cáo, bảng điện tử chạy chữ nên viết thế nào)
33:13 vấn đề lớn thường gặp khi tạo slide

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *