2 thoughts on “Tai nạn tàu SE2: Đầu máy tàu SE2 đâm xe container tại ga Thường Tín qua ô cửa tàu khách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *