Tâm rỗng lặng trong sáng – Buông xuôi và buông xả – Nguyên lý & nguyên tắc | HT. Viên Minh



Hỏi đáp về Tâm rỗng lặng trong sáng – Buông xuôi và buông xả – Nguyên lý & nguyên tắc
Mục lục:
1. Tâm sáng – Làm sao để biết mình có Tâm rỗng lặng trong sáng? 00:00
– 4 cấp độ: cao nhất là sáng suốt định tĩnh trong lành.
2. Buông xuôi và buông xả 10:20
3. Nguyên lý & nguyên tắc 17:10

Khóa giảng ở Brisbane năm 2011 của Thầy Viên Minh
Mp3:
#HTVienMinh​​ #ThayVienMinh

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *