7 thoughts on “TẬN DỤNG PHẾ THẢI ( PHÂN VỊT ) ĐỂ LÀM GIÀU / KHỞI NGHIỆP ÍT VỐN

  1. Chất lượng ấu trùng quá lớn, phân vịt sẽ rất huux ích để nhà nông giảm chi phí ,tạo được nguồn đạm từ thiên nhiên cho vật nuôi ăn.

  2. Ngoài to ra, nó còn đều hơn nữa. Em nghĩ ngoài phân vịt ra thì có 1 ít cám gà rớt xuống trong quá trình vịt ăn trên sàn, phải ko thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *