2 thoughts on “Tặng các em học sinh lớp 12 toàn quốc – Bài giảng Số Phức

  1. Video rất hay và dễ hiểu, mong thầy có thêm nhiều video để các em học sinh sau khi đi học ở lớp thì về nhà có thể xem lại để nắm kiến thức tốt hơn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *