16 thoughts on “Tạo Thân Quái một số cho cây mai trồng khoảng 4 năm rất dễ bán 2020-2021

  1. Xem nhiều video của chú chia sẻ cách chăm sóc mai không cảm thấy nhàm chán như nhiều người nghĩ thật lòng cám ơn chú

  2. Chú 3 ơi con thích chơi tàng dù mà kg biết cách làm bữa nào có rảnh chú hướng dẫn làm thân quái tàng dù được kg.. Tàng thông thì con biết làm

  3. Con xem cái chú hướng dẫn trồng mai, làm theo từ khi ươm, tới uốn từ nhỏ và đem ra đất trồng. Đám cưới con bọn ác tranh thủ lụm muốn gần hết, lụm luôn hai bụi bông trang, thêm hai cây Nguyệt quế.

  4. Theo cháu nghĩ, cây mai trồng 3 ,4 năm như chú. Hoành cỡ 30Đưa ra bán 3, 4 triệu thì nhiều người đủ điều kiện mua hơn .chứ lớn hoành thì lớn tiền ,sợ kén người đủ dk mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *