Tập 09 Tổ Sư Ấn Quang Khai Thị về Danh Hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Chú Đại BiNiệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp Kiệt thành tự tại chuyển phàm tâm Phòng hộ niệm-Chùa Quan Thế Âm: Đ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *