Target Đông Y | Tạo đối tượng Lookalike fanpage đối thủ bằng AutoADS | ASVSoftwareVideo hướng dẫn Anh Em tạo đối tượng Đối tượng Lookalike People (Fanpage đối thủ). Lấy ví dụ là tạo Target Đông Y, ASV Software dùng công cụ AutoADS …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *