Tắt gạch chân đỏ khi đánh văn bản trong Word 2010Cách tắt gạch chân đỏ, xanh trong Word 2010 Gạch chân đỏ mục đích của nó là nhằm phát hiện ra lỗi chính tả khi đánh văn bản trong word, nhưng nó lại chỉ có …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *