TD#10. #CareerTalk số 6 cùng Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt về ngành Consulting và Data ScienceTrò chuyện hướng nghiệp về ngành Tư vấn chiến lược (consulting) và Khoa học dữ liệu (Data Science) cùng Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt.

Timecodes:
0:00 Chỉnh sửa âm thanh
6:40 Câu hỏi check-in “Chia sẻ về một điều mà mọi người chưa biết về bạn?”
9:00 Một ngày làm việc của một nhân viên tư vấn chiến lược
12:30 Môi trường làm việc trong nghề Consulting
15:30 Kĩ năng cần có của một Consultant
22:08 Chia sẻ một dự án cụ thể Đạt và đồng nghiệp đã tư vấn chiến lược cho một trung tâm nghiên cứu tại UCSF
27:37 Career ladder trong ngành Consulting
31:20 Lý do chuyển từ ngành Consulting sang Data Science
38:55 Khó khăn gặp phải khi chuyển sang ngành Data Science
45:55 Chia sẻ về việc nộp hồ sơ vào chương trình thạc sĩ về Data Science tại UPenn
50:55 Chia sẻ về kinh nghiệm tìm kiếm và phỏng vấn internship tại NVDIA và NBC Universal
1:00:17 Trả lời câu hỏi khán giả “Tương lai của ngành Data Science ở Việt Nam?”
1:03:00 Trả lời câu hỏi khán giả “Đạt đã nộp master ngành Data Science cho bao nhiêu trường? và tại sao lại chọn UPenn?”
1:07:00 Lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn con đường nghề nghiệp
1:11:00 Tổng kết và chia tay (a part of reality video got leaked haha)

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

1 thought on “TD#10. #CareerTalk số 6 cùng Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt về ngành Consulting và Data Science

 1. Timecodes đã có rồi, để mọi người tiện theo dõi từng mục cụ thể của buổi chia sẻ!
  0:00 Chỉnh sửa âm thanh
  6:40 Câu hỏi check-in "Chia sẻ về một điều mà mọi người chưa biết về bạn?"
  9:00 Một ngày làm việc của một nhân viên tư vấn chiến lược
  12:30 Môi trường làm việc trong nghề Consulting
  15:30 Kĩ năng cần có của một Consultant
  22:08 Chia sẻ một dự án cụ thể Đạt và đồng nghiệp đã tư vấn chiến lược cho một trung tâm nghiên cứu tại UCSF
  27:37 Career ladder trong ngành Consulting
  31:20 Lý do chuyển từ ngành Consulting sang Data Science
  38:55 Khó khăn gặp phải khi chuyển sang ngành Data Science
  45:55 Chia sẻ về việc nộp hồ sơ vào chương trình thạc sĩ về Data Science tại UPenn
  50:55 Chia sẻ về kinh nghiệm tìm kiếm và phỏng vấn internship tại NVDIA và NBC Universal
  1:00:17 Trả lời câu hỏi khán giả "Tương lai của ngành Data Science ở Việt Nam?"
  1:03:00 Trả lời câu hỏi khán giả "Đạt đã nộp master ngành Data Science cho bao nhiêu trường? và tại sao lại chọn UPenn?"
  1:07:00 Lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn con đường nghề nghiệp
  1:11:00 Tổng kết và chia tay (a part of reality video got leaked haha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *