14 thoughts on “THANH KHOẢN SÀN ARKSWAP MẠNG HUOBI NHẬN CLAM 400 ARK (8000$) & KIẾM TIỀN ONLINE

  1. lúc e swap ghé đôi đồng HT qua bên HUSD em lỡ swap trên số dư HT lúc tạo cặp thanh khoản thì nó lại thiếu nên em swap HUSD lại HT cho đủ thì có được clame ARK không ad

  2. Sao ad biết là claim đc 400 token ARK? Nó bảo ăn chia 160.000 token ARK nhưng chưa chắc chắn là bao nhiêu? Càng nhiều người tham gia số lượng ARK claim dc càng giảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *